Da li vidite sve one jezike gore? Mi prevodimo članke Globalnih Glasova da bi svetski građanski mediji bili dostupni svima.

Lingua

Lingua - Global Voices Translation Project

Projekat Lingua ima cilj da poboljša Global Voices tako što će uz pomoć prevodilaca-volontera prevoditi njegov sadržaj na druge jezike različite od engleskog. Na taj način se otvara mogućnost komunikacije sa blogerima i čitaocima koji ne govore engleski jezik.

Pogledajte najnovije prevode.

Ako želite da nam se pridružite, kontaktirajte nas koristeći Lingua obrazac.

Lingua sajtovi koji se redovno ažuriraju:

Lingua sajtovi u nastajanju (pomozimo im da se razviju)

Ukratko o nastanku

Inspirisana jednom radionicom o globalnim glasovima i jeziku na Global Voices samitu u Delhiju, grupa blogera francuskog govornog područja obratila se osnivačima Ethanu Zuckermanu, Rebecci MacKinnon i saradniku iz Tajvana Portnoju u vezi sa kreiranjem Global Voicesove stranice na francuskom jeziku po ugledu na Portnoyev pionirski poduhvat sa stranicom na kineskom jeziku. I druge jezičke grupe su izrazile isto interesovanje i Lingua je rođena.

Odakle su Lingua prevodioci?

Iz celog sveta.

Pogledajte veću mapu.

Pridružite se

Izabrani jezici odražavaju inicijativu neke jezičke zajednice. Bilo koji jezik za koji postoji inicijativa biće dodat u Lingua. Lingua prevodioci-volonteri su na naslovnoj strani, poveren im je vrh strane i mogu steći vrednu preporuku ili graditi sopstveni portfolio na taj način. Lingua prevodioci uglavnom pomažu da se svet poveže i da se pojačaju glasovi. Ako želite da se pridružite nekom od projekata iznad, molimo vas da kontaktirate rukovodioce sajta, inače koristite obrazac ispod da biste poslali email ljudima koji održavaju različite Lingua stranice.