Nora Shalaby iz Egipta je na Twitteru postavila link za dokument koji sadrži stalno ažuriranu listu demonstracija koje se planiraju kao podrška Gazi širom sveta. Ovu listu održava Omar Robert Hamilton (@RiverDryFilm) i @southsouth.